Luidklok Grote Kerk

Toon: -
Diameter: 85,2 cm
Gewicht: -
Gegoten: Van Bergen, Heiligerlee 1978

Bossche Klokkenluiders Gilde

N.H. Kerk

Klokkenwandeling 21 april 2018
Hendriks

Luidklok

49
Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 49
Literatuur en bronnenpublicaties

Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 49

Werkgroep Bossche Klokken, Het is al Klok wat de Klok slaat (2016) 38

Werkgroep Kerken en Kloosters, Bossche Kringen 1 (2015) 58

n: vermelding in een voetnoot