Klok Sint Landelinuskerk (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 30 cm
Gewicht: 20 kg
Gegoten: G. du Mery, 1756

Klokkenvordering

R.K. Kerk H. Landelinus

501
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 501
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 501

n: vermelding in een voetnoot