Klok Pastorie

Toon: -
Diameter: 25 cm
Gewicht: 10 kg
Gegoten: A. Petit, 1754

Klokkenvordering

R.K. Pastorie

501
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 501
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 501

n: vermelding in een voetnoot