Klok Claraklooster (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 42 cm
Gewicht: 60 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

Klooster Carmel

522
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 522

n: vermelding in een voetnoot