Klok Antonius Abt (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 40 cm
Gewicht: 40 kg
Gegoten: -

Klokkenvordering

R.K. Kerk H. Antonius Abt

478
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 478
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 478

n: vermelding in een voetnoot