afb.

Slagklok Bisschoppelijk Paleis

Toon: gis3
Diameter: 27 cm
Gewicht: -
Gegoten: Eijsbouts, Asten 1958

Hendriks

Slagklok

25
Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 25
Literatuur en bronnenpublicaties

Jan de Bont, 'Bossche Klokken17 : Jubilarissen' in: Bossche Kringen 2 (2015) 49

Jo Hendriks e.a., Inventarisatie van klokken in en rondom 's-Hertogenbosch (2002) 25

Werkgroep Kerken en Kloosters, Bossche Kringen 5 (2015) 9

n: vermelding in een voetnoot