Klok Bartjeskerk (gevorderd)

Toon: -
Diameter: 52,5 cm
Gewicht: 100 kg
Gegoten: 1928

Klokkenvordering

R.K. Kerk H.H. Antonius en Barbara

520
H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 520
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. van Nieuwenhoven, Klokkenvordering 1942-1943 2 (1996) 520

n: vermelding in een voetnoot