afb. G.J. Bos, 1860

Sint Jozefkerk

bouwjaar: 1859
sloop: 1971
locatie: Sint Josephstraat 15

In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw vestigden zich weer kloosterorden in de stad als gevolg van de herleving van het katholicisme. Aan de Teede Nieuwstraat, thans Sint Josephstraat, versigden zich de paters Redemptoristen. Op 5 december 1859 werd de kerk, gewijd aan Sint Jozef maar in de volksmond 'paterskerk' geheten, in gebruik genomen. Het gebouw werd als een van de eerste opgetrokken in neo-gothische stijl. Rechts van de kerk het kloostercomplex. Op de voorgrond is thans het Kardinaal van Rossumplein.
A. Vos e.a., 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 170
Aanzienlijke huizen

Feesten in de Sint-Josephkerk : Mooiste neogotische kerk werd 'pretcentrum'

door Jac.J. Luyckx

101
102
103
Bossche Bladen 3 (2006) 101-103
Bossche monumenten

Klooster en Sint-Jozefkerk

door Ed Hupkens

5
Stadsblad woensdag 9 december 2015 | 5
Rijksmonument

Sint Josephstraat 15

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1975

Redactie

Voormalig klooster straks wellicht stadsarchief. Jozefkerk onder slopershamer?
Brabants Dagblad woensdag 3 september 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Kring vrienden van Den Bosch: Maak van Josefkerk een 'stadsmuseum'
Brabants Dagblad dinsdag 20 januari 1976
 
1976

Redactie

Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch vraagt: Breng kunstschatten onder in binnenstadskerk
Het Stadsblad donderdag 22 januari 1976
 
1977

Redactie

Wagemakers wil ontsluiting achterliggende grond. Sloop St.-Jozefkerk?
Brabants Dagblad zaterdag 28 mei 1977
 
1977

Redactie

Wethouder, geneigd tot afbraak, vraagt burgerij mee te denken. Sint Josephkerk: slopen of niet?
Brabants Dagblad dinsdag 19 juli 1977 (foto's)
 
1977

Redactie

Raadsgroepering 'Knillis' tegen sloop. Josephkerk gemeentemuseum?
Brabants Dagblad donderdag 15 september 1977 (foto)
 
1979

Redactie

'Vriendenbrief' pleit in brief opnieuw voor behoud Sint Jozefkerk
Brabants Dagblad donderdag 30 augustus 1979 (foto)
 
1981

Redactie

Bestemming van de voormalige Redemptoristenkerk Sint Josephstraat 15 's-Hertogenbosch (Afdelingen Bouwkunde en Binnenstad van Gemeentewerken, Afdeling R.E.B. der Gemeentesecretarie)
('s-Hertogenbosch 1981)
 
1983

Redactie

Rapport St. Josephkerk
Gemeente 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983)
 
1989

Redactie

Sint Josephkerk
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 13
 
1991

Poelmans, Annemiek

Over beelden in de tuin en bier uit de biechtstoel. Bossche Sint-Josephkerk wordt multi-functioneel centrum
Brabantia 9 (1991) 24-25
 
1991

Redactie

Wonderbaarlijke wederopstanding van Sint Josephkerk. Neo gotisch godshuis in Den Bosch wordt heropend als bloemenstal met lunchroom
De Volkskrant 4 september 1991
 
1992

Jeroen Kuypers

Culinair- en zakelijk centrum in voormalige kerk. De 'Orangerie'. Een bruisend monument
Den Bosch zakelijk 3 (1992) 44-45
 
1992

Redactie

Kathedraal als goudmijn
Feestelijk zakendoen 3 (1992) 91-93
 
2003

Wies van Leeuwen

Kerken en Kloosters. 's-Hertogenbosch en de neogotiek II
Bossche Bladen 3 (2003) 102
2006

Jac.J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Feesten in de Sint-Josephkerk. Mooiste neogotische kerk werd 'pretcentrum'
Bossche Bladen 3 (2006) 101-103
2009

Wim Hagemans

Orangerie volgend jaar in steigers
Brabants Dagblad zaterdag 28 maart 2009
 
2010

Toine Janssen

Sint-Josephkerk - nu Orangerie - 150 jaar oud (1859-2009) 1
KringNieuws 1 (2010) 20-22
 
2010

Toine Janssen

Sint-Josephkerk - nu Orangerie - 150 jaar oud (1859-2009) 2
KringNieuws 2 (2010) 4-5
 
2010

Redactie

St-Josephkerk in de steigers
Brabants Dagblad vrijdag 23 april 2010
 
2010

Toine Janssen

Sint-Josephkerk - nu Orangerie - 150 jaar oud (1859-2009) 3
KringNieuws 3 (2010) 10-11
 
2010

Redactie

Schoonmaakbeurt voor interieur Sint-Josephkerk
Brabants Dagblad vrijdag 16 juli 2010
 
2010

Toine Janssen

Sint-Josephkerk - nu Orangerie - 150 jaar oud (1859-2009) 4
KringNieuws 4 (2010) 2-4
 
2010

Toine Janssen

Sint-Josephkerk - nu Orangerie - 150 jaar oud (1859-2009) 5
KringNieuws 5 (2010) 16-18
 
Open Monumentendag
2016

Orangerie

Voormalige Sint-Josephkerk

Deze voormalige kerk werd in 1857-59 gebouwd bij het klooster van de paters redemptoristen, die zich hier sinds 1854 hadden gevestigd. Het ontwerp van dit fraaie neogotische kerkgebouw lag in handen van A. van Veggel. Achter de bakstenen voorgevel bevindt zich een rijke driebeukige kerkruimte met bundelpijlers, beschilderde en gestukadoorde kruis-, rib- en stergewelven. De preekstoel en een aantal gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door L. Hezenmans, restauratiearchitect van de Sint-Jan. De Sint-Josephkerk verloor zijn functie in 1971 en werd door de gemeente aangekocht en gebruikt voor diverse doeleinden, waaronder SOS rommelmarkt. Na een brand in de jaren 80 werd het zwartgeblakerde interieur voor een deel gereinigd in afwachting van een nieuwe functie. Enkele jaren geleden heeft het gebouw een sobere onderhoudsbeurt ondergaan. Vanaf 1990 vestigde zich bloembinderij, later partycentrum ‘Orangerie’ zich in de kerk.
Magazine Open Monumentendag (2016) 35
 
Literatuur en bronnenpublicaties

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 224

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 304, 313, 322

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 170, 246, 249, 289, 386

n: vermelding in een voetnoot