afb. Henk de Werd, 1964

Protestantse kerk

bouwjaar: 1887
sloop: 1961
locatie: Hintham

Hintham, gemeente Rosmalen (classis 's Hertogenbosch) 18 Dec. Heden werd alhier op plechtige wijze ingewijd de nieuwe kerk. Vroeger kwam de gemeente samen te Rosmalen. Dat kon echter niet langer. Het kerkgebouw dr bleek hoe langer hoe meer volstrekt ongeschikt te zijn. Het werd verkocht. Thans vereenigd men zich hier, waar het meerendeel woont onzer Protestanten. Door de goede zorgen van eenige gemeenteleden en den krachtigen steun van Vereenigingen en Particulieren hebben we hier nu een kerkgebouw, dat, eenvoudig en doeltreffend, ruimschoots stof geeft tot dankbaarheid. De heer J. Prins, de predikant der gemeente, leidde het feest der inwijding. Zijn krachtig woord vond bij zijn vele hoorders eene goede plaats. Werkelijk gesticht ging men uiteen. Eere en dank aan allen, die deze heugelijke feestviering hebben mogelijk gemaakt! Eere en dank bovenal aan God, van Wien ook deze goede gave! Hij zij, Hij blijve ons nabij!
Kerkelijke Courant. Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk. Hintham zaterdag 24 december 1887
Afbeeldingen

Onbekend

ca 1915
   
Artikelen
1887

Redactie

Kerkgebouwen
Kerkelijke Courant
Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk (Hintham zaterdag 24 december 1887)
 
1888

Redactie

Kerkelijke Courant
Weekblad voor de Nederlandsche Hervormde Kerk (Hintham zaterdag 7 januari 1888)
 
Tekeningen

vr 1887

vr 1887

vr 1887