Predikherenkerk

bouwjaar: kort na 1296
herbouw: tussen 1420 en 1450 na brand in 1419, vergroot in 1496
sloop: 1641

Kloosterkerk.
Eenbeukige zaalkerk met driezijdig gesloten koor en dakruiter. Uitbreiding met zijbeuk aan noordzijde en verlengd in westelijke richting.
Van Bos tot Stad (1983) 93
Tekeningen
Opmeting uit de 17e eeuw (ARA, Inventaris Hingman, nr. 3183.3).
Van Bos tot Stad (1983) 93
Artikelen
1630

P. Bor

Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch
('s-Gravenhage 1630) 12
 
1670

J. van Oudenhoven

Silva-ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerdere beschrijvinge van de stad van 's-Hertogenbossche
('s-Hertogenbosch 1670) 177
 
1819

A. van Gils

Katholyk Meyerysch Memorieboek
('s-Hertogenbosch 1819) 170
 
1846

C.R. Hermans

Chronicke van der stad van Tsertogenbosch (A. Cuperinus) in:
Verzameling van Kronyken betreffende de stad en meyerij van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1846-1848) I 67
 
1870

L.H.C. Schutjens

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1870-1876) IV 293, 441, 443
 
1897

G.A. Meijer

De Predikheren te 's-Hertogenbosch
(Nijmegen 1897) 2-3, 6, 21, 65
 
1905

G. van der Elsen en W. Hoevenaars (eds.)

Analecta Gijsberti Coeverinx
Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1905-1907) II 398
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) III 210 e.v.
 
1941

M. Schoengen en K. de Kok

Monasticon Batavum
(Amsterdam 1941-1942) II 94
 
Stadsrekeningen
1566 Kapittel 17.
Brieven aan de pastoors der buiten kerken, dat de Minnebroeders en de Predikheeren zouden omgaan tot herstel van hunne kerken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 760
 
1567 Kapittel 19.
De Stad 's Hertogenbosch schenkt een geschilderd glasraam aan de Paters Predikheeren aldaar, om te plaatsen in het choor hunner kerk achter het Hoog-Altaar.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 807
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.A. Juten, 'De broederschap van het H. Sacrament in de kerk der Predikheeren' in: Taxandria (1919) 43

Ph. Lach de Bčre, 'Een verklaring betreffende een schilderij in de Preekheerenkerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1913) 281

Ch. C.V. Verreyt, 'Personen begraven in de (gesloopte) Predikheerenkerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1896) 57-67

n: vermelding in een voetnoot