afb.

Parochie Sint-Pieter

AEH

De parochie van St. Pieter te 's-Hertogenbosch

Noten
1.L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch, deel IV, St. Michielsgestel 1873, 333.
2.o.c. IV, 336
3.o.c. IV, 337-338
4.o.c. IV, 338
5.o.c. IV, 183
6.o.c. IV, 299
7.o.c. IV, 498
8.o.c. IV, 293
9.o.c. IV, 343
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch
Archief
Literatuur en bronnenpublicaties

F.P.M. Jespers, "Het loflyk werk der Engelen" LXXVIII (1988) 34-35, 176, 187-188, 236, 249, 253-254, 257, 291, 292n, 295, 311n, 312, 313n, 332n

n: vermelding in een voetnoot