Minderbroederskerk (na 1229 - midden 17e eeuw)

bouwjaar: eerste bouw kort na 1229
vergroot: kort voor 1260
hersteld: na stadsbrand in 1463 en plunderingen in 1566
sloop: modden 17e eeuw

Kloosterkerk.
Van oorsprong eenbeukige zaalkerk met driezijdig gesloten koor en dakruiter.
Van Bos tot Stad (1983) 93
Artikelen
1670

J. van Oudenhoven

Silva-ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerdere beschrijvinge van de stad van 's-Hertogenbossche
('s-Hertogenbosch 1670) 117
 
1776

Van Heurn

Historie der stad en meyerye van 's-Hertogenbosch
(Utrecht 1776-1778) I 136
 
1819

A. van Gils

Katholyk Meyerysch Memorieboek
('s-Hertogenbosch 1819) 171
 
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) II 198
 
1846

C.R. Hermans

Chronicke van der stad van Tsertogenbosch (A. Cuperinus) in:
Verzameling van Kronyken betreffende de stad en meyerij van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1846-1848) I 139
 
1870

L.H.C. Schutjens

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1870-1876) IV 295, 435
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) I 20, 182, 186 e.v.; III 222
 
1931

P. Beda Verbeek

De komst der Minderbroeders in het Hertogdom Brabant en hun vestiging in 's-Hertogenbosch in:
Collectanea franciscana neerlandica II
('s-Hertogenbosch 1931) 129
 
Onderzoeken
1913 Globale opmeting uit 1913 van het koor van de oude kerk.
(GAH, Collectie Aantekeningen van Mosmans, nr. 12)
Van Bos tot Stad (1983) 93
 
Stadsrekeningen
1566 Kapittel 9.
Herstel van het dak der minderbroeders kerk.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1566-1567. Deel 1, blz 757
 
1566 Kapittel 12.
De Regering doet de trappen en den zolder in de Minderbroederskerk afbreken, om het klimmen naar de toren te beletten.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1566-1567. Deel 1, blz 757
 
1566 Kapittel 17.
Brieven aan de pastoors der buiten kerken, dat de Minderbroeders en de Predikheeren zouden omgaan tot herstel van hunne kerken.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1566-1567. Deel 1, blz 760
 
1566 Kapittel 22.
Herstellingen aan het klooster en de kerk der Minderbroeders.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1566-1567. Deel 1, blz 769
 
1566 Kapittel 30.
Herstellingen aan de kerk van het Minderbroeders klooster.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1566-1567. Deel 1, blz 793
 
1567 Kapittel 16.
De Stad schenkt een glasraam in de kerk der Minderbroederen.
De Stad betaalt op last des Hertogs van Alva de leverantien en werkloonen tot herstel der kerk en van het klooster der Minderbroederen.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1568-1700. Deel 2, blz 806
 
1567 Kapittel 19.
Een dergelijk glasraam in de kerk van het Minderbroedersklooster.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1568-1700. Deel 2, blz 807
 
1629 Kapittel 21.
De minderbroederskerk van groote vuiligheid geruimd.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1629-1630. Deel 2, blz 1358