afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 3 april 1934

Protestantse kerk en kerkhof van Engelen

locatie: Engelen, De Kerkhof 3

Aanzienlijke huizen

Levend monument in Engelen : Protestants kerkje op katholieke bodem

door Jac.J. Luyckx

139
140
141
Bossche Bladen 4 (2008) 139-141
Erfgoed 's-Hertogenbosch
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Rijksmonument

Nederlands Hervormde Kerk

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Video
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
1909

A.F.O. van Sasse van IJsselt

Grafzerken in de Hervormde Kerk te Engelen
Taxandria 16 (1909) 265
 
1965

N. van de Akker

Hervormde kerkje Engelen hersteld
Brabantia 14 (1965) 63
 
1977

Peter-Jan der Heijden

De voormalige kerk van Engelen
in: van gansen trou 11 (1977) 161-163
 
1977

Anton van der Lee

Fundamenten van voormalige kerk van Engelen
in: van gansen trou 11 (1977) 164-169
 
1983

Hans L. Janssen

De kerk en het kerkhof van Engelen
Van Bos tot Stad ('s-Hertogenbosch 1983) 109-126
 
2008

Jac. J. Luyckx

Aanzienlijke huizen : Levend monument in Engelen : Protestants kerkje op katholieke bodem
Bossche Bladen 4 (2008) 139-141
2012

Angela van den Dungen

Nieuw dak protestantse kerk
Brabants Dagblad dinsdag 30 oktober 2012 | 29
 
Boeken
2008

Ans Vermeijden, Kees van Grootheest

De oude Lambertus
Protestantse Gemeente Engelen | Engelen 2008 | ISBN 978 90 8133 791 5
 
Open Monumentendag
2005

Nederlands Hervormde Kerk

De Kerkhof 3, Engelen

Nederlands Hervormde Kerk. Van dit kerkgebouw resteert nog het koor van de in 1587 verwoeste Lambertuskerk van het dorp Engelen. Aan de westzijde van het kerkgebouw zijn boven maaiveld restanten van het vroegere kerkgebouw gereconstrueerd, waarvan de funderingen zijn aangetroffen bij archeologisch onderzoek. Hieruit is gebleken dat het kerkje een voorganger heeft gekend. Van het 15e eeuwse kerkgebouw zijn het zuidelijke dwarsschip, schip en toren teruggevonden en ter plaatse weergegeven. Het huidige kerkgebouw dateert mogelijk uit 1551 maar is na de verwoesting van 1587 herbouwd in 1615. De kerk heeft met de houten raamroeden en witte muren een 19e eeuws karakter. Binnen de kerk is de dubbele koperen achtlichts kroon (1794, gegoten door Borghart van den Bosch) en een grafzerk van 'Pater Thomas de Berhey' bezienswaardig, alsmede een wijwaterbak uit omstreeks 1500. Die is teruggevonden tijdens rioleringswerkzaamheden.
Open Monumentendag (2005) 40
 
2010

Protestantse Kerk 'De Oude Lambertus'

De Kerkhof 2, Engelen

De kerk in Engelen is nu een éénbeukig zaalkerkje met een driezijdige koorsluiting, steunberen, gotische spitsboogvensters en een zadeldak met dakruiter met spits, waarin een 17e-eeuwse luidklok van klokkengieter P. Hemony hangt. De kerk heeft met de houten raamroeden en witte muren een 19e-eeuws karakter, maar de geschiedenis gaat veel verder terug. In deze vorm dateert het gebouw uit 1615, toen het maar voor een deel werd herbouwd na de verwoestingen tijdens de 80-jarige oorlog (1587). De contouren van de vroegere kerk zijn in de bestrating en met lage muurtjes aangegeven op het pleintje ten zuidwesten van het gebouw. Binnen zijn de dubbele koperen achtlichtskroon uit 1794, de grafzerk van Pater Thomas de Berhey en een wijwaterbak uit omstreeks 1500 bezienswaardig.
Magazine Open Monumentendag (2010) 52
 
Afbeeldingen
  • 2019
Literatuur en bronnenpublicaties

B. v. T. P., 'Nederlandsch Herv. Kerk te Engelen' in: Taxandria (1918) 212-215

A. van Sasse van Ysselt, 'Grafzerken in de Hervormde kerk te Engelen' in: Taxandria (1909) 265-267

n: vermelding in een voetnoot