Kerk Elisabeth's Bloemkampklooster

bouwjaar: kort na 1459
sloop: vůůr 1744

Eenbeukige zaalkerk met driezijdig gesloten koor, vijf traveeŽn diepe gewelfde nonnengalerij en een dakruiter.
Van Bos tot Stad (1983) 96
Tekeningen
Kaart figuratief D. van Veen 1707 (PGH, nr. H.55.52.21a);
Opmeting fundamenten uit 1957 (tek. archief DGH, nr. 35.002);
Van Bos tot Stad (1983) 96
Artikelen
1630

P. Bor

Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch
('s-Gravenhage 1630) 15
 
1819

A. van Gils

Katholyk Meyerysch Memorieboek
('s-Hertogenbosch 1819) 175
 
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) II 260
 
1846

C.R. Hermans

Chronicke van der stad van Tsertogenbosch (A. Cuperinus) in:
Verzameling van Kronyken betreffende de stad en meyerij van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1846-1848) I 59
 
1870

L.H.C. Schutjens

Klooster achter de Tolbrug
Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1870-1876) IV 483
 
1905

G. van der Elsen en W. Hoevenaars (eds.)

Analecta Gijsberti Coeverinx
Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1905-1907) II 322
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) III 222, 371 e.v.
 
1941

M. Schoengen en K. de Kok

Monasticon Batavum
(Amsterdam 1941-1942) I 110-111