afb.

Kapucijnenkerk

architect: Felix Baijens
bouwjaar: 1898
locatie: Van der Does de Willeboissingel 12

Kapucijnen, volgelingen van Franciscus van Assisi, leefden al in Den Bosch vanaf 1611 tot de verdrijving in 1629. Enigen werkten daarna nog in schuilkerken totdat pater Theodorus, zelf een Bosschenaar, in 1761 door een seculier priester werd opgevolgd. In 1898 kwamen de kapucijnen terug in Den Bosch. Op 28 augustus 1898 werd deze kerk, toegewijd aan het H. Hart van Jezus, officieel in gebruik genomen.
Architect van het klooster en kerk was kapucijn Felix Baijens uit Dennenburg. Vanaf 1 januari 1979, toen de Leonarduskerk en de St. Pieter gesloten werden en de ene Binnenstadsparochie werd opgericht, werd ook de kapucijnenkerk aangewezen als parochiekerk met bijzondere zorg voor de wijk 't Zand. Maar vanaf 2002 is de kerk weer uitsluitend kloosterkerk, zoals voor 1979.
Folder: Kerk van de Minderbroeders Kapucijnen te 's-Hertogenbosch
Rijksmonument

Van der Does de Willeboissingel 12

H. Hart (Capucijnenkerk). Neoclassicistisch zaalkerkje uit 1896 met bakstenen gevel in neoromaanse trant. Het gepleisterde interieur heeft lisenen, een kroonlijst en tongewelven. Rijk neorenaissance-altaar met zijaltaren, preekstoel en biechtstoelen, alles uit de bouwtijd. Grafzerk met priesterbeeltenis (1659) in het portaal.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1994

Redactie

Het haantje van de Capucijnenkerk en Den Bosch 800
Kontaktblad "De Koepel" 2 (1994) 13-15
 
1999

M. Ackermans, E. Hagers

Restauratie binnenstadskerken
De Koepel 6 (1999) 9-17
 
2000

P. Barnabas van den Brule

Kerk van de Minderbroeders Capucijnen te 's-Hertogenbosch
Capucijnenmuseum ('s-Hertogenbosch 2000)
 
2003

Pater Barnabas van den Brule

Waardig afscheid van de Aloude Broederschap van het Hoog Heilig Sacrament in de Kapucijnenkerk
Contactblad De Koepel 11 (2002/2003) 14-15