afb.

Heilige Geestkerk

architect: J.A. Lelieveldt
locatie: Aawijk, Rivierenplein

Artikelen
1996

J.M.J. Willems

Drie ton vurehouten latjes
's-Hertogenbosch 1 (1996) 23-24
2018

Toine Janssen

Norbertijnen en de parochie van de H. Geest te 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 2018
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 289

n: vermelding in een voetnoot