afb. W. Pennekamp

Sint Geertruikerk

bouwjaar: 1466
sloop: 1847, restanten gesloopt in 1945 en 1972

Reconstructie naar archeologischeen bouwhistorische gegevens en een tekening van H.J. Noinat uit 1838. Opengewerkte perspektieftekening.
Kloosters, Kronieken en Koormuziek
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1795
Geertrui Kerk
Kaart Plan der Stad Forten en Situatie van 's-Hertogenbosch 1795
Tekeningen
Opmeting fundamenten uit 1972 (tek. archief DGH, nrs. 35.513, 35.514, 34.790);
Tekening H.I. Noinat 1838 (PGH, nr. H.55.53.11);
Van Bos tot Stad (1983) 96
Artikelen
?

W. Heesters

Archeologisch onderzoek in het plan Gertru te 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. z.j.)
 
1630

P. Bor

Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch
('s-Gravenhage 1630) 16
 
1846

C.R. Hermans

Chronicke van der stad van Tsertogenbosch (A. Cuperinus) in:
Verzameling van Kronyken betreffende de stad en meyerij van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1846-1848) I 63
 
1819

A. van Gils

Katholyk Meyerysch Memorieboek
('s-Hertogenbosch 1819) 174
 
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) II 265
 
1873

L.H.C. Schutjens

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1873) IV 466
 
1905

G. van der Elsen en W. Hoevenaars (eds.)

Analecta Gijsberti Coeverinx
Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1905-1907) II 213
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) I 70, 104, e.v.
 
1940

J. Mosmans

Bossche dubbelkerken
Taxandria 47 (1940)
 
1941

M. Schoengen en K. de Kok

Monasticon Batavum
(Amsterdam 1941-1942) II 93
 
1991

Ad van Drunen, E. Jas, J.A. van Oudheusden

Kloosters, Kronieken en Koormuziek
Het Noordbrabants Genootschap ('s-Hertogenbosch 1991) 24-25
 
Onderzoeken
1976 In 1976 zijn bij bouwwerkzaamheden waarnemingen verricht. Hierbij kwamen funderingen aan het licht die waarschijnlijk tot de oudere kapel uit 1451 behoren. Ook zijn toen de funderingen van de kloostergang evenwijdig aan de kerk aangetroffen.
Bron: Kloosters, Kronieken en Koormuziek
 
1980 In 1980 heeft een archeologisch onderzoek de fundamenten van de 14de eeuwse huizen blootgelegd. In de 15de eeuw zijn deze panden uitgebreid met een grote langsvleugel. Een bouwhistorisch onderzoek van het pand Orthenstraat 41 wees uit dat dit pand kort na 1463 geheel verbouwd en vergroot is. Zie verslag J. Witmer in het Bulletin KNOB 5, 1988. Bij restauratie van dit pand zijn slechts de rechterzijmuur en de kelder gespaard. De funderingen van de kerk zijn gedeeltelijk in de bestrating aangegeven.
Bron: Kloosters, Kronieken en Koormuziek
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 144, 172

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 15, 67

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 251

n: vermelding in een voetnoot