Fransche Kerk

Leget

Sprokkels (90)

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

32
Noten
1.Oud-Notarieel Archief 's-Hertogenbosch inv. nr. 2746 folio 224 (Stadsarchief Den Bosch)
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 8 (1993) 32
Boeken
1966

J.L. Roulet en R.F. le Gras

Extraits des Actes du Consistoire de l'Eglise Wallonne de Bois-le-Duc 1632-1867 : Texte revu et corrigé
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

W.J.F. Juten, 'Trouwboek der Fransche kerk te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1906) 286-294

n: vermelding in een voetnoot