Bogaardenkerk

bouw: kort na 1309
vergroot: kort na 1588
sloop: 1614

Kloosterkerk (mannenklooster, later vrouwenklooster)
Van oorsprong eenbeukige zaalkerk met driezijdig gesloten koor.
Van Bos tot Stad (1983) 94
Tekeningen
Delineato collegii Silvae Ducensis (PGH, nr. H.55.53.21 (J)1 en (2));
18e eeuwse opmeting (ARA, Archief Departement van Oorlog, Gebouwen 330);
Prent van het Gouvernement in 1778 (Prentenverzameling GAH, ongenummerd);
Van Bos tot Stad (1983) 94
Artikelen
1630

P. Bor

Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch
('s-Gravenhage 1630) 11
 
1670

J. van Oudenhoven

Silva-ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerdere beschrijvinge van de stad van 's-Hertogenbossche
('s-Hertogenbosch 1670) 117, 123
 
1819

A. van Gils

Katholyk Meyerysch Memorieboek
('s-Hertogenbosch 1819) 171
 
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) II 213
 
1873

L.H.C. Schutjens

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1873) IV 453
 
1905

G. van der Elsen en W. Hoevenaars (eds.)

Analecta Gijsberti Coeverinx
Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1905-1907) II 237
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) II 222; III 264