BethaniŽkerk

bouw: tweede helft 15de eeuw
sloop: begin 18e eeuw, resten in 1933

Kerk van het vrouwenklooster; eenbeukige zaalkerk met driezijdig gesloten koor, vijf traveeŽn diepe gewelfde nonnengalerij en een dakruiter; steunberen tegen het koor; gebouwd tweede helft 15e eeuw; gesloopt begin 18e eeuw, resten van het opgaande werk in 1933.
Van Bos tot Stad (1983) 96
Tekeningen
Opmeting uit 1933 (GAHh, Collectie Aantekeningen Mosmans , nr. 38);
Opgravingstekeningen 1979;
Tekening 1927 (PGH, nr. H.55.53.21b);
Foto's (PGH, nr. H.55.53.21; GAH, Hist. Top. Atlas, stamboek nrs. 1633, 1634, 1645, 2417, 2434);
Van Bos tot Stad (1983) 96
Artikelen
1819

A. van Gils

Katholyk Meyerysch Memorieboek
s.n. ('s-Hertogenbosch 1819) 176
 
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) II 274
 
1873

L.H.C. Schutjens

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1873) IV 499
 
1905

G. van der Elsen en W. Hoevenaars (eds.)

Analecta Gijsberti Coeverinx
Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1905-1907) II 276
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910) III 26 e.v.
 
1940

J. Mosmans

Bossche dubbelkerken
Taxandria 47 (1940)
 
1983

Hans L. Janssen

Bethaniekerk en -klooster
Van Bos tot Stad ('s-Hertogenbosch 1983) 105-108
 
Onderzoeken
1979 In 1979 is de fundering van de kerk archeologisch onderzocht (Van Bos tot Stad blz 105 e.v.). Na deze publikatie zijn in 1982 nog gedeelten van de koorsluiting ingemeten. Deze bevestigen in grote lijnen de reconstructietekening. De funderingen zijn onder het maaiveld nog gedeeltelijk aanwezig.