Sint Jacobskapel

Artikelen
1929

Jan Mosmans

De Stichtingsbrief der St. Jacobskapel te 's-Hertogenbosch
Bossche Bijdragen X (1929) 66-73
 
Geschiedenis
1467 Van 1467-1468 wordt de St. Jacobskapel uitgebreid.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
1569 De Sint Jacobskapel wordt tot parochiekerk verheven.
Bron: Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 210

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 12

Jan Mosmans, 'Stichting van twaalf sermoonen in de St. Jacobskapel te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1932) 31-32

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 297, 381

n: vermelding in een voetnoot