Sint Eloikapel

Orthenstraat

Sasse van Ysselt

Sint Eloikapel (n 70)

72
73
74
Noten
1.Van Heurn Historie II blz, 125.
2.Reg. No 168 f. 146 Vso.
3.Reg. No 224 f. 316.
4.Reg. No 308 f. 397 Vso.
5.Reg. No 579 f. 243.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 72-74
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 383

n: vermelding in een voetnoot