afb. Ant. v.d. Wijngaarden, ca 1550

Sint Corneliuskapel

sloop: 1636
locatie: Vughterdijk

In de buurt van "Achter het Fortuintje" heeft de St. Corneliskapel gestaan. Omdat de kapel bij de belegering van 1629 zeer zwaar beschadigd was (en niet meer hersteld werd) is hij in 1636 afgebroken.
Rondom de Vughterdriehoek
Benaming
Jaar
Naam
Bron
1604
Sinte Cornelis capelle
Stads Rekeningen van het jaar 1604-1605. Deel 2, blz 1163
1608
Sinte Cornelis
Stads Rekeningen van het jaar 1608-1609. Deel 2, blz 1183
Roelands

Vughterstraat

Op het eind van de Vughterstraat stond eens de St. Corneliuskapel. Zij is verdwenen, maar in de kelder van het huis genummerd 260 hebben wij nog ooit restanten van de fundering kunnen waarnemen.
Straat in Straat uit (1984) 94
Sasse van Ysselt

De St Corneliskapel on het Heymsgasthuis

316
317
318
319
320
Noten
1.Dr. Meindersma t.a.p. blz. 390.
2.Van Heurn Historie II p. 48.
3.Schepenreg. van den Bosch n 444 fol. 334 en vlgd.
4.Over hetgeen J. en A. Mosmans in hun werk Oude Namen van huizen en straten te den Bosch over de standplaats dezer kapel tegen mijne bewering aanvoeren, zie men hun supplement op dat werk p. IV.
5.Zijn eigenlijke naam zal Zyberts geweest zijn.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 316-320
Artikelen
1968

N.N.

Capella Cornelii opten Vughterendyck
De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek (1968) I 97-98
 
Stadsrekeningen
1604 Kapittel 16.
De Stad geeft tot herstel van de St. Corneliskapel 400 gul.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1604-1605. Deel 2, blz 1163
 
1635 Kapittel 14.
De St. Corneliskapel op den Vuchterdijk om hare bouwvalligheid publiek in perceelen verkocht.
Bron: Stads Rekeningen van het jaar 1635-1636. Deel 2, blz 1396
 
Vermelding
? Capella S. Cornelii opten Vuchterendyck
De oude dekenaten Cuijk, Woensel en Hilvarenbeek in de 15de- en 16de-eeuwse registers van het aartsdiakenaat Kempenland I (1968) 97-99
 
Literatuur en bronnenpublicaties

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 56, 59, 60, 61

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 12, 20

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 164

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 382-383

n: vermelding in een voetnoot