Sint Antonius- of Sint Teuniskapel

datering: vr 1491

De Anthoniusbroederschap (opgericht in 1429) bouwt een nieuwe St. Anthoniuskapel, op het einde van de Hinthamerstraat. De oude kapel wordt ontwijd en ingericht als een burgerwoning.
Kroniek van 's-Hertogenbosch
Mosmans

Sint Antoniestraat

De alleroudste St. Antonie- of St. Teuniskapel lag op den hoek van de Diepstraat, nagenoeg aan de vestingmuur. Deze straat liep er recht op aan: vandaar de naam.
Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch (1973) 77
Literatuur en bronnenpublicaties

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch (1876) IV. 379-381

n: vermelding in een voetnoot