Kapel Zusters van Orthenklooster

bouwjaar: ca 1435
sloop: ca 1944

Langwerpig rechthoekig zaalgebouw met boven maaiveld gelegen begane grond; in het midden door dwarsmuur in twee even grote ruimten verdeeld.
Van Bos tot Stad (1983) 95
Tekeningen

Kapel Zusters van Orthenklooster

Platte grondtekeningen uit ca. 1700
(ARA, Inventaris Hingman, nr. 3188) en GAH, ongenummerd, uit archief DGH, nr. 100-13 AA;

Gedeeltelijke opmeting uit 1947
(Archief DGH, thans in GAH, ongenummerd);
H.L. Janssen, Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983) 95
Artikelen
1670

J. van Oudenhoven

Silva-ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerdere beschrijvinge van de stad van 's-Hertogenbossche
('s-Hertogenbosch 1670) 121
 
1819

A. van Gils

Katholyk Meyerysch Memorieboek
('s-Hertogenbosch 1819) 173, 175
 
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) II 227, 262
 
1873

L.H.C. Schutjens

Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch
(Sint Michielsgestel 1870-1876) IV 388, 477
 
1905

G. van der Elsen en W. Hoevenaars (eds.)

Analecta Gijsberti Coeverinx
Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1905-1907) II 90, 172
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) III 133 e.v.
 
1933

J. Mosmans

De Zusters van Orthen. Een overblijfsel van haar klooster
Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant zaterdag 29 april 1933
 
Geschiedenis
1435 Gebouwd tussen 1435 en 1450.
Bron: Van Bos tot Stad
 
1800 Mannengedeelte gesloopt ca 1800.
Bron: Van Bos tot Stad
 
1944 Resten van het vrouwengedeelte gesloopt in 1944-1947.
Bron: Van Bos tot Stad