afb. A.F.A.M. Wetzer, 19 maart 2008

Kapel van het Groot-Ziekengasthuis

ontwerp: J. Vrijman en Th. Klompers
bouwjaar: 1915
locatie: Tolbrugstraat

Na sloop van middeleeuwse gasthuiscomplex in 1910 werd een nieuw ziekenhuis en klooster met kapel gebouwd omstreeks 1915 naar ontwerp van J. Vrijman en Th. Klompers in een traditionele architectuur die een mengvorm vertoont van neorenaissance en neogotiek. Aan de achterzijde van het kloostercomplex (een dwarsgeplaatste voorbouw in baksteen met speklagen in gele verblendsteen, natuurstenen waterlijsten, getoogde T-vensters) bevindt zich de kloosterkapel. Deze éénbeukige ruimte heeft een koorsluiting met vijf vlakken van een achthoek en heeft vier traveeën. De zijgevels hebben spitsboogvensters met traceringen, in de koorsluiting bevinden zich lancetvensters met glas en lood.
Open Monumentendag 2005
Rijksmonument

Kapel

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Tekeningen

Kapel van het Groot-Ziekengasthuis

Bouwbestek uit 1487;
Foto ca. 1870 (Rijksdienst Monumentenzorg, nr. 78283);
H.L. Janssen, Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983) 97
Van Drunen

Kapel van het Groot-Ziekengasthuis

Gasthuiskapel, in 1458 is de oude (13e eeuwse) kapel tot parochiekerk verheven; Nieuwbouw na verplaatsing 1487; Gesloopt 1911; Eenbeukige zaalkerk met driezijdig gesloten koor en dakruiter; Afmetingen 10,40 x 21,50 m inwendig; Steunberen tegen koor en schip; houten tongewelf.
Literatuur
Sasse van Ysselt 1910-14, III, 280-282; Van Drunen 1976.
Van Bos tot Stad : De Middeleeuwse kerken (1983) 97
Artikelen
1976

A.H. van Drunen

Het 15e-eeuwse bestek van de Gasthuiskapel te 's-Hertogenbosch
Brabants Heem 28 (1976) 148-156
2003

Karel van den Heuvel

De geschiedenis van de kapel van het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch en het GZG-koor
KringNieuws 1 (2003) 17-18
 
2018

Een soort ‘culinair poppodium’ in de voormalige Mariakapel

Met een hoop getrommel op pannen is pop-up restaurant Gast in de Mariakapel van het GZG-terrein nu ook officieel geopend. Verspreid over komend jaar zullen daar 28 chefs gaan koken en zullen er speciale gebeurtenissen zijn tijdens evenementen.
Bart Gotink | Brabants Dagblad vrijdag 2 maart 2018 | Regio 3
 
Geschiedenis
1456 Paus Calixtus III verheft, op verzoek van Filips de Goede en alle Bosschenaren, de kapel van het Groot Ziekengasthuis tot parochiekerk.
Kroniek van 's-Hertogenbosch (1981) 32
 
Afbeeldingen
  • 1933
  • 8 september 2018
  • 8 september 2018
  • 8 september 2018
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) III. 280-282

n: vermelding in een voetnoot