afb. ca 1650

Kapel van de Zwartzusters

bouwjaar: ca 1400
sloop: eind 19e eeuw

Detail op vogelvluchtkaart van J. Blaeu, ca 1650 nr. 15.
Kapel van vrouwenklooster.
Eenbeukige zaalkerk met driezijdig gesloten koor en dakruiter.
Van Bos tot Stad
Tekeningen

Kapel van de Zwartzusters

Globale opmeting 1912
(GAH, Collectie Aantekeningen Mosmans, nr. 38)
H.L. Janssen, Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983) 94-95
Artikelen
1630

P. Bor

Gelegentheyt van 's-Hertogenbosch
('s-Gravenhage 1630) 16
 
1670

J. van Oudenhoven

Silva-ducis aucta & renata of een nieuwe ende gantsch vermeerdere beschrijvinge van de stad van 's-Hertogenbossche
('s-Hertogenbosch 1670) 121
 
1840

J.A. Coppens

Nieuwe beschrijving van het Bisdom van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1840-1844) III 271
 
1846

C.R. Hermans

Chronicke van der stad van Tsertogenbosch (A. Cuperinus) in:
Verzameling van Kronyken betreffende de stad en meyerij van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1846-1848) I 77
 
1905

G. van der Elsen en W. Hoevenaars (eds.)

Analecta Gijsberti Coeverinx
Uitgave van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
('s-Hertogenbosch 1905-1907) II 288
 
1910

Sasse van Ysselt

De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch
('s-Hertogenbosch 1910-1914) II 497, 549
 
1941

M. Schoengen en K. de Kok

Monasticon Batavum
(Amsterdam 1941-1942) II 96
 
Geschiedenis
1400 Gebouwd ca 1400 (volgens Cuperinus in 1513)
Bron: Van Bos tot Stad
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 129

n: vermelding in een voetnoot