afb. Jan Mosmans, ca 1926

Voormalige kapel MariŽnburg

bouwjaar: 1488-1491

97
Literatuur
Bor 1630, 15; Coeverinx 1905-07, II, 322; Coppens 1841, II, 260; Mosmans 1940; Sasse van Ysselt 1910-14, I, 220 e.v.; Schoeningen 1941-42, I, 111; Schutjes 1870-76, IV, 483; Van Gils 1819, 175.
H.L. Janssen, Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983) 97
Schuilkerken

Bedehuis: de kapel van MariŽnburg, 'op den Uilenburg' aan de Walpoort

89
90
91
92
93
94
Ton Vogel, Schuilkerken en hun bedienaren in 's-Hertogenbosch 1629 - 1811 ('s-Hertogenbosch 2010) 89-94
Sluijmer
Architectenbureau Leo Sluijmer BNA, september 2005
Tekeningen

Kapel MariŽnburg

Kaart figuratief van D. van Veen 1707 (PGH, nr. H.55.21.53m);
ARA, kaartenverzameling Archief van Genie, Plans van Gebouwen, nr. G.G.58 (1857) en Archief Dep. van Oorlog Plans van gebouwen nr. 289-10 (ongedateerd);
Opmeting uit 1929 (DGH, tek. ongenummerd april 1929, ook aanwezig in GAH, Collectie Aantekeningen Mosmans, nr. 38);
H.L. Janssen, Van Bos tot Stad : Opgravingen in 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1983) 97
Afbeeldingen

1971

1973