Kapellen

Algemeen

Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 110, 203-210

Jan Mosmans, 'Bossche dubbelkerken' in: Taxandria (1940) 183-188

n: vermelding in een voetnoot