afb. J.A.M. Roelands, ca 1965

Grafzerk Katharina Dericks Pelgromius

datering: 1559
locatie: BethaniŽstraat

Grafzerk tegen de zijmuur van het Noordbrabants Museum, afkomstig uit het Bethanieklooster. De grafsteen werd gevonden op het erf van Verwersstraat 85. De grafsteen is van Katharina Dericks Pelgromius dochter zuster in het Bethanieklooster, overleden 9 april 1559.
Stadsarchief (0036419)
Noordbrabants Museum

Grafzerk van Catharina Pelgrom uit 1559

Hardsteen, 147 x 82 x 13 cm
Tekst langs de vier randen, in gotisch schrift. In de vier hoeken een familiewapen. Linksboven bij bogen beurtelings gekanteelde balk. Rechtsboven een vogel (merlet?) boven gebogen Andrieskruis. Linksonder een kruis. Rechtsonder een dubbele adelaar. Centraal zie je een door een lauwerkrans omgeven ruitvormig wapen, gedeeld. Links is als rechtsboven en echts is als linksboven. Catharina Pelgrom was kanonikes van het voormalig klooster Bethanie.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 12751)
Artikelen
1925

Waar de grafzerken blijven

... Op de plaats achter de keuken van perceel Verwerstraat no. 85 te 's-Hertogenbosch is een zerk uit het jaar 1559 te vinden, herkomstig uit de kapel van het voormalig klooster BethaniŽ. ...
Het Vaderland : staat- en letterkundig nieuwsblad donderdag 26 februari 1925