afb. G. de Graaf

Grafzerk N.N.

locatie: Schilderstraat 16

Fragment van de grafzerk die was hergebruikt in de bestrating van het achterplaatsje achter Schilderstraat 16. Het is een zerk van een persoon die op 23 september is overleden.
Het plaatsje was voorzien van natuursteen. Dit klinkt heel luxe maar er is gebruikgemaakt van sloopmateriaal. Vermoedelijk hebben de bewoners van het huis in de achttiende of negentiende eeuw bij de sloop van een kerk de natuurstenen gekocht. Met brokken hardstenen plavuis en zelfs een stuk grafzerk hebben ze hun plaatsje geplaveid. Dat daarbij nog een stuk tekst van de grafsteen te lezen was, deed er blijkbaar niet toe. Van welke kerk de stenen afkomstig zijn is niet bekend. Gezien de grootte en vooral het gewicht van de grafsteen zullen ze er niet ver mee gesjouwd hebben. Het meest voor de hand ligt de herkomst uit de kerk van het Fraterhuis die gesloopt is in het midden van de achttiende eeuw of die van het Zusters van Orthenklooster die rond 1800 is gesloopt. Op basis van de gebruikte letters kan de grafsteen in de zeventiende eeuw gedateerd worden.
Schoon Schamel Schilderachtig ('s-Hertogenbosch 2008) 64-66