afb.

Grafzerk N.N.

locatie: Het Noordbrabants Museum

Noordbrabants Museum

Grafzerk met gedeeltelijk onleesbaar opschrift

Steen
Hoogte 127 cm, breedte 58 cm, dikte 18 cm
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 50127)