afb. A.F.A.M. Wezter, 9 september 2018

Grafzerk kasteel Maurick

Vught

Artikelen
1931

Rijkscommissie voor de Monumentenzorg

In den muur, tusschen de torens gemetseld, is een uit de kerk afkomstige grafzerk met alliantiewapen en kwartieren voor Aert Heym ( 1562) en zijn vrouw De Cock van Opijnen ( 1555).
Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Elly van Soelen-de Kam, 'Kasteel Maurick, zijn leenmannen, eigenaren en bewoners' in: In de ban van Vught (2007) 11, 12

n: vermelding in een voetnoot