Grafzerk Louw-Knobbout

datering: 1652
afmetingen: 70 x 124 x 20 cm
locatie: Helmond

De Brabantse Leeuw

Grafsteen De Louw-Knobbout

122
Noten
1.E.A. van Berensteyn. Genealogisch Repertorium (1948) verwijst alleen maar naar bovengenoemd Tijdschrift.
2.Taxandria L (1943) 300-304
Jac. J.M. Heeren, De Brabantse Leeuw 11 (1962) 122
Taxandria

De Louw. Knobbout.

12
Aug. Sassen, Taxandria XIII (1906) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

Jac. Heeren, 'Genealogisch fragment der familie De Louw' in: Taxandria L (1943) 300-304

Jac. J.M. Heeren, 'Grafsteen De Louw-Knobbout' in: De Brabantse Leeuw 11 (1962) 122

Aug. Sassen, 'De Louw. Knobbout.' in: Taxandria XIII (1906) 12

n: vermelding in een voetnoot