afb. L.M. Tangel, juli 1984

Praalgraf Engelbert van Immerseel en Helena de Montmorency

vervaardiger: Artus I Quellinus
locatie: Bokhoven, Gravin Helenastraat 1

Van Liebergen

Praalgraf

34
Deftige Devotie (2003) 34-35
Artikelen
1999

Theo Hoogbergen

Bosch meesterwerk van Aert Quellyn : Het praalgraf te Bokhoven
Bossche Bladen 1 (1999) 18-21
Afbeeldingen
  • -
  • 1920-1940
  • juli 1984
  • juli 1984
Literatuur en bronnenpublicaties

Theo Hoogbergen, 'Bosch meesterwerk van Aert Quellyn : Het praalgraf te Bokhoven' in: Bossche Bladen 1 (1999) 18-21

Léon van Liebergen en Wouter Prins, Deftige Devotie (2003) 34 (afb. 9), 35

n: vermelding in een voetnoot