afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 31 augustus 1957

Graf Anthoni Gunther

locatie: Verwersstraat 49

GRAF
VAN
ANTHONI GUNTHER
PRINS VAN HOLSTEIN-BECK
GENERAAL IN STAATSCHEN DIENST
GOUVERNEUR VAN s-HERTOGENBOSCH
OVERLEDEN ALDAAR SEPTEMBER 1744
OVERGEBRACHT VANUIT DE VOORMALIGE
EVANGELISCH LUTHERSCHE KERK
OP 30 AUGUSTUS 1957

Stadsarchief (0003849)
Leget

Tijdelijke bijzetting

door P.L. Leget-Kuijlen & J.N. Leget

119
120
Noten
1.'s-Hertogenbosch R 1853 folio 364, Stadsarchief van 's-Hertogenbosch.
2.Gudde, C.J., Vier eeuwen geschiedenis van het garnizoen 's-Hertogenbosch, uitg. Taxandria, 's-Hertogenbosch 1958.
3.Sasse van Ysselt, Jhr.Mr. A.F.O. van, Ee Voorname huizen van 's-Hertogenbosch III, folio 210.
4.Idem, II, folio 206.
5.Begraafregister 's-Hertogenbosch DTB 189, Stadsarchief van 's-Hertogenbosch.
6.'s-Hertogenbosch N 3203 folio 157, Stadsarchief van 's-Hertogenbosch.
7.Bijlagen bij de kerkrekeningen: september 1735 tot augustus 1751.
8.Bij het verlenen van toestemming tot het bouwen van de Ev. Lutherse Kerk werd bepaald, dat bij begraven in deze kerk, de kerkerechten aan de parochiekerk, waaronder de overledene ressorteerde, betaald moesten worden.
9.Bloys van Treslong Prins, Mr. P.C., Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden in en uit de kerken der provincie Noord-Brabant, uitg. A.Oosthoek, Utrecht 1924.
10.Deze "nieuwe" Ev. Lutherse kerk is gevestigd in het gebouw van de voormalige Waalse gemeente te 's-Hertogenbosch.
11.Correspondentie 1957, Stadsarchief van 's-Hertogenbosch.
Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant 7 (1992) 119-120
Afbeeldingen

11 december 1956