afb.

Grafzerk Joest Franken

locatie: Depot BAM

Materiaal: Hardsteen 102 x 58 x 17 cm (gebroken)
Opschrift: Hier leet begraven Joest Franken sterf ... ende Lijsbeth sijn huysvrouw stert op st hubert dach (3 nov) a XVcLV
Grafzerk gevonden tijdens de herbestrating van 1983 aan de Parade.
Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (inv.nr. i5649)