afb. A.F.A.M. (Ton) Wetzer, 14 juni 2020

Petrus Nicolaas Josephus Mariannus Bolsius / Carolina Maria Wilhelmina Bijvoet

Gemert, kerkhof St. Jan

HIER RUST
HET STOFFELIJK OVERSCHOT
ONZER DIERBARE OUDERS
PETRUS NICOLAAS JOSE-
PHUS MARIANUS BOLSIUS
GEBOREN TE 'sHERTOGENBOSCH
14 MEI 1859, GESTORVEN TE
VOORBURG Z.H. 21 DECEMBER 1934
EN CAROLINA MARIA WIL-
HELMINA BIJVOET, GEBOREN
TE GEMERT 15 JULI 1867,
GESTORVEN TE VOORBURG Z.H.
18 JUNI 1935