Wolwevers, drapeniers en lakenkopers

opgericht: vr 14 september 1629
keur: 6 februari 1421
patroonheilige: St. Jacob

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim, 352 e.v.
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 8. Wolwevers, drapeniers en lakenkopers (wolbranche)
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 470-471
 
Stadsrekeningen
1497

Kapittel 19

Idem een kar voor de victualie der wollenwevers.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 37
 
Van den Heuvel
1321

No. 8

De magistraat van Den Bosch maakt een verordening op het snijden en verkoopen van laken en bevestigt de rechten van het gilde de lakensnijders.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 16-18
 
1335

No. 12

Jan III, hertog van Brabant, verbiedt het maken van laken in de Meierij buiten de stad Den Bosch en hare vrijheid, regelt den verkoop van laken door de Bossche burgers en verleent het bestuur van Den Bosch het recht alle keuren te mogen wijzigen.
Groot zegel van den hertog met contrazegel.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 24-26
 
1377

No. 23

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een keur aan het ambacht der vollers.
Zegel van den schout in bruine was, ongeschonden. Het kleine zegel van de stad, in groene was, een weinig beschadigd.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 42-48
 
1403

No. 33

Het stadsbestuur van Den Bosch maakt een ordonnantie op het snijden en verkoopen van laken.
Groot zegel van de stad in groene was.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 72-74
 
1420

No. 40

De Magistraat van Den Bosch geeft een keur aan het ambacht van de vollers.
Groot zegel van de stad beschadigd, dat van den schout ongeschonden. Beide zegels zijn in groene was.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 84-86
 
1502

No. 100

Het college van zes gevolmachtigden tot regeling der financieele zaken van de stad Den Bosch voert een nieuwe nering in onder den naam van „Bereyderye van den wullen lakenen”.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 359-361
 
1503

No. 102

Het stadbestuur van Den Bosch maakt een ordonnantie op de „draperien ende wolwerck”, in plaats van de ordonnantie van 1471/72.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 369-385
 
1512

No. 114

Ordonnantie van het stadbestuur van Den Bosch op de draperie.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 449-451
 
1523

No. 122

Ordonnantie van het stadbestuur van Den Bosch op de draperie.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 471-472
 
1529

No. 127

Het stadbestuur van Den Bosch maakt een ordonnantie op de draperie.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 483-487
 
1541

No. 132

Ordonnantie van het stadbestuur van Den Bosch op de draperie en het wolwerk.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 509-513
 
1552

No. 140

Concept-ordonnantie door de meesters van de draperie in Den Bosch aan het stadsbestuur overgegeven. Vr 13 December 1552.
Afschrift naar een auth. afschrift van J. Loekeman van 13 December 1552.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 568-571
 
1556

No. 143

Het stadsbestuur van Den Bosch maakt een ordonnantie op de draperie en het wolwerk om de achteruitgang in de nering te keeren.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 605-608
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 523-524

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 13n, 43n, 53, 78, 117, 117n, 120, 122n, 144, 158n

n: vermelding in een voetnoot