Wol- en linnenverwers

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 17 juli 1499; 5 juni 1573
patroonheilige: Sint Jacob

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zooon N.V. (Utrecht 1946) passim, 252 e.v.
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 122
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 15. Wol- en linnenverwers
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 482
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 544-549

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 28n, 35n, 59n, 85, 103n, 117n, 122n

n: vermelding in een voetnoot