Vollers

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 12 maart 1377; 23 april 1420
patroonheilige: H. Laurentius

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1946

N.H.L. van den Heuvel

De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629
Kemink en Zoon N.V. (Utrecht 1946) passim, 352 e.v.