Voerlieden

ogericht: na 14 september 1629

Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 23
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 33. Voerlieden
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 491-492
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 493, 593-597

n: vermelding in een voetnoot