afb. Ton van der Vorst

Het viskopersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 28 februari 1482; 14 augustus 1489; 29 juli 1613; 10 januari 1614
patroonheilige: Sint Pieter en Pauwel

Beschilderde wollen doek 210 x 309 cm.
Vlag met stok van het Bossche viskopersgilde, 18e eeuw. Voorgesteld wordt de apostel Petrus.
Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 06911)
Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 24, 159
 
1998

Henny Molhuysen

Het viskopersgilde
Uyt den bogaert 19 (1998) 14-15
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 6. Viskopers en Vismarkt
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 469-470
 
Diversen

Linker muurschildering in de middelste straalkapel van de Sint Janskathedraal

De apostelen Simon, Jacobus en Philippus van het Viskopersgilde
Stadsarchief (0004630)

Rechter muurschildering in de middelste straalkapel van de Sint Janskathedraal

De apostelen van het Viskopersgilde
Stadsarchief (0008098)

Sint Janskathedraal, 1954

De kapel van het viskopersgilde in de kooromgang tijdens een expositie van kerkschatten
Stadsarchief (0054960)
Stadsrekeningen
1571

Kapittel 7

Afgevaardigden uit de gilden der vischkoopers, vleeschhouwers en bakkers, om aan den Hertog van Alva een adres te overhandigen, houdende klagten tegen het geweld, dat de soldaten van het garnizoen die ambachten in het verkoopen aandeden, met verzoek om daarin te voorzien. De Hertog, noch Don Frederico de Toledo willen daarop schriftelijk antwoord geven. Mondeling wordt de Commissie beloofd, dat daarin zal voorzien worden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 859
 
Van den Heuvel
1445

No. 60

Het stadsbestuur van Den Bosch maakt een ordonnantie op het verkoopen, pakken en keuren van haring en de afslag van versche zeevisch.
Afschrift naar authentiek afschrift door den stadssecretaris J. v.d. Velde.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 152-157
 
1483

No. 86

Het stadsbestuur van Den Bosch wijzigt enkele punten in de keur van het gilde der vischkoopers o.m. betrekking hebbende op den afslag van visch en voegen er enkele nieuwe bepalingen aan toe.
De zegels van de stad en van den hoogschout zijn verloren.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 291-295
 
1613

No. 168

De magistraat van Den Bosch geeft een keur aan het gilde der vischkoopers.
Gensereerd in de confirmatie door de aartshertogen van 24 Maart 1615 (zie no. 170).
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 708-714
 
1614

No. 169

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een ampliatie op de keur aan het gilde der vischkoopers.
Gensereerd in de confirmatie door de aartshertogen van 24 Maart 1615 (zie no. 170).
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 714-716
 
1615

No. 170

Albertus en Isabella confirmeeren de keur van het gilde der vischkoopers van 29 Juli 1613 en de daarop gevolgde ampliatie.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 717-719
 
Literatuur en bronnenpublicaties

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 83n, 85n, 94n, 97, 103, 103n, 104n, 122n, 152n

n: vermelding in een voetnoot