Snijders- en droogscheerdersgilde

Inventaris
Stadsarchief (115)
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814 (1955) 22, 159

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 527-531

J.H. van Heurn, Collectanea, f 495 e.v., 1826 e.v.

N.H.L. van den Heuvel, De ambachten van 's-Hertogenbosch vr 1629 (1946), passim, doch in het bijzonder 224, 352 e.v.

n: vermelding in een voetnoot