afb. H. Kleinmann en Cie., ca 1930

Het smedengilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 21 november 1302; 27 augustus 1463; 29 maart 1541
patroonheilige: Sint Eloy

Kroon met kaarsen van Sint Eloy of gilde der smeden in de Sint Jan, ca 1930.
Stadsarchief (0000850)
Inventaris

Archieven van de ambachts- en schuttersgilden 1327-1874

Stadsarchief (116)
Verhalen en legenden

Bossche smeden

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 4 april 1991
Artikelen
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 159
 
1991

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Bossche smeden
Brabants Dagblad donderdag 4 april 1991
 
1996

Gerard van Gurp

Het Bossche smedengilde in de negentiende eeuw
's-Hertogenbosch 3 (1996) 73-78
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 1. Smeden (grootmetaal)
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 464-465
 
2011

Winny Bierman, Utrecht University

Smedengilde 's-Hertogenbosch
Institutions for Collective Action (2011)
Boeken
1962

C.A. Hartmans

Bossche wapensmeden uit de 16de en 17de eeuw
Kungl. Livrustkammaren | Stockholm 1962
 
Stadsrekeningen
1626 Kapittel 11.
De Hertog van Aarschot zend staal aan de Stad, dat door de dekens der smeden wordt onderzocht.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1332
 
1628 Kapittel 26.
... Goyart Janssen, Deken der smeden ...
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1349
 
Van den Heuvel
1302

No. 5

Jan II, hertog van Brabant, geeft een keur aan het ambacht der smeden in Den Bosch.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 5-10
 
1463

No. 71

Philips de Goede, hertog van Bourgondie, geeft een nieuwe keur met enkele wijzigingen aan het gilde der smeden in plaats van het origineel, dat door brand verloren is gegaan.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 211-219
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 497-500

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 3, 10, 13n, 47, 61n, 83n, 85n, 117n, 126, 132, 145n, 158n, 268n, 272n

n: vermelding in een voetnoot