Het slagersgilde

opgericht: vr 14 september 1629
keuren: 9 mei 1327; 16 juni 1361; 4 april 1459; 1 juli 1549
patroonheilige: Sint Nicolaas

Inventaris
Stadsarchief (115)
Verhalen en legenden

Katholieke slagers

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 6 april 1989
Artikelen
1902

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Het Vleeshouwersgilde te 's Hertogenbosch
Taxandria 9 (1902) 193-203, 220-230
 
1953

Redactie

De Bossche slagers in het verleden
De Slagerij 40 (1953) 680
 
1955

H.F.J.M. van den Eerenbeemt

's-Hertogenbosch in de Betaafse en Franse tijd 1794-1814
Nijmegen-Utrecht (1955) 22, 159
 
1959

H.B.M. Essink

Een Bossche slagersstamreeks : De linie Croeck-Loden-van Osch ( 1450 tot heden)
De Brabantse Leeuw 4 (1959) 58-60
 
1960

H.B.M. Essink

Slagersstamreeksen van enige personen, die in de periode 1780-1820 in Den Bosch vleeshouwer werden
De Brabantse Leeuw 2 (1960) 22-28
 
1960

H.B.M. Essink

Nog iets over de Bossche slagers
De Brabantse Leeuw 3 (1960) 39-42
 
1989

Henny Molhuysen

Verhalen en legenden : Katholieke slagers
Brabants Dagblad donderdag 6 april 1989
 
2004

Jozef Hoekx en Valentijn Paquay

IX Economische zaken : 4. Slagers en de Vleeshal
Inventaris van het archief van de stad 's-Hertogenbosch 1262-1810 (2004) 468-469
 
Stadsrekeningen
1507 Kapittel 22.
Vleeschhouweren Ambacht
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 144
 
1571 Kapittel 7.
Afgevaardigden uit de gilden der vischkoopers, vleeschhouwers en bakkers, om aan den Hertog van Alva een adres te overhandigen, houdende klagten tegen het geweld, dat de soldaten van het garnizoen die ambachten in het verkoopen aandeden, met verzoek om daarin te voorzien. De Hertog, noch Don Frederico de Toledo willen daarop schriftelijk antwoord geven. Mondeling wordt de Commissie beloofd, dat daarin zal voorzien worden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 859
 
Van den Heuvel
1327

No. 9

De magistraat van Den Bosch geeft een keur aan het gilde van de slagers.
Zegel met contrazegel van de stad en dat van den schout beide in groene was, zwaar beschadigd.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 18-22
 
1361

No. 16

De magistraat van Den Bosch maakt een ampliatie op de keur van het gilde der slagers.
Zegel ad legata van de stad in groene was een weinig geschonden, dat van Gerrit van der Elst is verloren.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 32-34
 
1459

No. 70

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een keur aan het ambacht der slagers.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Eerste stuk (1946) 110-112
 
1549

No. 137

Het stadsbestuur van Den Bosch geeft een keur aan het gilden der slagers.
Afschrift naar authentiek afschrift door Bouetius, notaris te 's-Hertogenbosch, van 1707.
Gensereerd in de confirmatie door Karel V van 3 October 1549 (zie no. 138).
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 539-554
 
1549

No. 138

Karel V conformeert en approbeert de keur van het gilde der slagers in Den Bosch van 1 Juli 1549.
Met insertie van de gildekeur.
Afschrift naar authentiek afschrift door Bouetius, notaris te 's-Hertogenbosch, van 1707.
De ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vr 1629 : Tweede stuk (1946) 555-556
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 492, 508-512

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 12, 59n, 83n, 85n, 86, 97, 120, 144, 171

A. van Sasse van Ysselt, 'Het Vleeschhouwersgilde te 's-Hertogenbosch' in: Taxandria (1902) 193-203, 220-230

n: vermelding in een voetnoot