Schutters
Boeken

1854

R.A. van Zuylen

De plegtige intogt te 's Hertogenbosch van de scherpschutters van het koninklijk gilde onder de zinspreuk: Ter bevordering van neerlands weerbaarheid terugkomende van den wedstrijd, welke door het Koninklijk Scherpschutters-gilde Tot Oefening en Vermaak, te 's Gravenhage op den 3n junij 1854 werd gegegeven met den behaalden eersten prijs. Beschreven en met geschiedkundige aanteekeningen vermeerderd; anno 1497. Intogt der schuttersgilden en luisterrijk schietspel, gegeven door het oude gilde van St. Joris te Gent
Lutkie en Cranenburg | 's-Hertogenbosch 1854?

1910

A.J.J. van de Well, C.F. Xav. Smits

Beschrijvende catalogus van de historische verzameling der schutterij te 's-Hertogenbosch
s.n. | s.l. 1910

1977

A. Jansen, J.M. Oomen, Fr. Vinke, M. Vinke-Coenen

Vijfhonderd jaar Noordbrabantse schuttersgilden
Stichting Outer en Heerd Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden Philips
Ontspannings Centrum | Eindhoven 1977

1996

Henk Bruggeman

Het Corps - Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1996