afb.

Zilveren medaillon

datering: 1516-1517

Tot op heden zijn het schuttersgilde en de patroonheilige in het medaillon niet met zekerheid geïdentificeerd. Toch zijn er een aantal aanwijzingen. Zo is precies bekend waar en wanneer het zilver is gesmeed. Op de achterzijde staan verder inscripties van schutterskoningen die het medaillon ooit in hun bezit hadden. Welk schuttersgilde wordt bedoeld, is echter niet bekend omdat er in en om de stad Den Bosch veel gilden actief waren. Wellicht kan de identiteit van de patroonheilige, centraal in de voorstelling, een sleutel vormen. Hij draagt een opvallende driekroon (de pauselijke tiara) en een drievoudige kruisstaf. Dit duidt mogelijk op de heilige paus Cornelius. Deze was als patroon van het hoornvee een populaire middeleeuwse heilige die in Brabant op verschillende plaatsen werd vereerd. De komende periode hoopt het Noordbrabants Museum hier meer duidelijkheid over te krijgen.
Het patroonsteken is een belangrijke aanwinst voor het Noordbrabants Museum. Het is niet alleen een van de oudste zilverwerken uit ís-Hertogenbosch, maar bovendien onderstreept het de rijkdom van de laatmiddeleeuwse schuttersgilden en het vakmanschap van de Bossche zilversmeden. Het krijgt dan ook met zekerheid een plaats in de historische opstelling van het nieuwe Noordbrabants Museum dat eind 2012 open gaat.
Noordbrabants Museum
Artikelen
2011

Wim Hagemans

Museum koopt zilver uit collectie van Juliana
Brabants Dagblad, dinsdag 15 maart 2011
 
2011

Zilveren aanwinst uit de nalatenschap van koningin Juliana

Het Noordbrabants Museum heeft onlangs tijdens een veiling uit de nalatenschap van koningin Juliana de hand weten te leggen op een bijzonder medaillon. Het gaat om een zilveren patroonsteken dat in 1516-1517 gemaakt is in 's-Hertogenbosch. Oorspronkelijk was het medaillon bevestigd aan een keten of ketting, dat gedragen werd door de koning van een schuttersgilde.
Bossche Omroep, zondag 27 maart 2011