Schutters : Handboog

patroonheilige: St. Sebastiaan

Archief
Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1985

J.M. Oomen

Iets over het gildewezen in het algemeen en de schuttersgilden van 's-Hertogenbosch in het bijzonder
Progamma gildedag oud hertogdom Brabant 23 juni 1985 (1985) 24-38
 
Boeken
1996

Henk Bruggeman

Het Corps-Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1996
Stadsrekeningen
1504 Kapittel 21.
De schuttersgilden van den Ouden en Jongen Voetboog en van den Handboog, brengen geschut naar Heusden.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 99
 
1507 Kapittel 22.
Toelagen aan de 4 Schuttersgilden, voor het maken van statie, van te schieten en in het harnas ter processie te gaan.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 143
 
1521 Kapittel 74.
Toelagen aan de schutters van den Handboog en de Cloveniers voor het maken van statie in de processien.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 376
 
1577 Kapittel 20.
De Schutterijen van den ouden Voetboog en van den Handboog, dekken de overbrenging der gelden, aan de uitgetrokken hoogduitsche troepen te Oirschot.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 953
 
1581 Kapittel 19.
De Schutterij van den handboog ontvangt voor het afhouwen der boomen op het Reut, twee tonnen bier.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1015
 
1589 Kapittel 16.
De Musketiers van den Handboog en die der Jonge Schuts, mede bij de inhaling van den Graaf van Mansfelt.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1080
 
1595 Kapittel 15.
Twee geschilderde glazen door de Regering aan de Handboog schutterij geschonken.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1108
 
1598 Kapittel 16.
Gelagen vereerd aan Jonkheer Everard de Borchgrave, als Kapitein der wijk van de Weversplaats en aan Jan Loeff, als vaanderig van den Handboog, mr. Gerard van Berge, Kapitein en Querijn van Niel, Luitenant van den Jongen Voetboog.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1120
 
1627 Kapittel 22.
• De wachten in den Handboog-bogaard bij hoog water met schuiten vervoerd.
• Vuur en licht voor de wacht in den Handboog-bogaard, tijdens hoog water.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 2 ('s-Hertogenbosch 1866) 1340
 
1636 Kapittel 36.
Toelaag aan de schutterij van den Handboog tot opmaking der muur aan hunnen boomgaard achter de tolbrug.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 1404
 
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) 19, 32n, 42, 49, 51, 59, 69, 74, 77, 99, 107, 114, 122, 123n, 128, 129, 132, 138, 139, 142, 150, 151n, 185, 193, 199, 210, 228, 239, 245, 246n, 259, 329, 331, 332n, 349

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1994) 395, 399, 403, 419, 420n, 425, 457, 460n, 466, 476n, 479, 599, 604, 642

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 66, 89

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 235

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 76n

n: vermelding in een voetnoot