Schutters : Handboog

patroonheilige: St. Sebastiaan

Archief
Inventaris
Stadsarchief (115)
Artikelen
1985

J.M. Oomen

Iets over het gildewezen in het algemeen en de schuttersgilden van 's-Hertogenbosch in het bijzonder
Progamma gildedag oud hertogdom Brabant 23 juni 1985 (1985) 24-38
 
Boeken
1996

Henk Bruggeman

Het Corps-Muzijk der dienstdoende schutterij van 's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch 1996
Literatuur en bronnenpublicaties

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1993) 19, 32n, 42, 49, 51, 59, 69, 74, 77, 99, 107, 114, 122, 123n, 128, 129, 132, 138, 139, 142, 150, 151n, 185, 193, 199, 210, 228, 239, 245, 246n, 259, 329, 331, 332n, 349

E. van Autenboer, De kaarten van de schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800) XCVI (1994) 395, 399, 403, 419, 420n, 425, 457, 460n, 466, 476n, 479, 599, 604, 642

C.J. Gudde, 's-Hertogenbosch geschiedenis van vesting en forten (1974) 66, 89

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 235

J.H. van Heurn, Beschrijving der Stad 's-Hertogenbosch (2022) 676-677

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 76n

n: vermelding in een voetnoot